Kancelaria prawnicza. Radca prawny Barbara Kacprzak. Porady prawne, reprezentacja procesowa, prawnik, adwokat, obsługa prawna przedsiębiorstw.


W ramach prowadzonej obsługi oferujemy:
  • Udzielanie porad i wydawanie opinii prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa obowiązującego w Polsce, z wyjątkiem prawa karnego.

  • Opracowywanie umów typowych i nietypowych funkcjonujących w obrocie krajowym.

  • Pomoc prawną przy negocjowaniu warunków umów i zasad współpracy pomiędzy partnerami gospodarczymi

  • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie kompleksowych przedsięwzięć związanych m.in. z zakładaniem, przekształcaniem i rejestracją spółek, a także likwidacją lub upadłością przedsiębiorcy.

  • Zastępstwo oraz przygotowanie wniosków i pism do KRS, centralnych, naczelnych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, organizacji itp. z którymi współpraca jest niezbędna klienta.

  • Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, administracyjnym, egzekucyjnym, z zakresu prawa pracy oraz w granicach ustalonych w kodeksie postępowania karnego i w ustawie o radcach prawnych w postępowaniu karnym, przed sądami i innymi organami orzekającymi.

  • Wykonywanie innych prac i czynności wchodzących w zakres zwykłej obsługi prawnej.


Obsługę prawną świadczymy w godzinach 8.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku w siedzibie Kancelarii lub siedzibie klienta. W razie konieczności podejmujemy pracę również poza wyżej wymienionymi ramami czasowymi.


KANCELARIA PRAWNICZA - ADWOKAT RADCA PRAWNY BARBARA KACPRZAK
tel./fax: (071) 339 86 48 | e-mail: kancelaria@kancelaria-kacprzak.pl


Design © 2003 by Agencja reklamowa MIDEA